DZIĘKUJEMY

Serdecznie dziękujemy spółce RTBS „Administrator” za przekazanie sprzętu komputerowego.

Zobacz