Terapia EEG Biofeedback jest w naszym Ośrodku prowadzona już od 9 lat. Uczniowie korzystają z terapii bezpłatnie.  

Co to jest metoda EEG Biofeedback?
EEG Biofeedback to nowoczesna metoda terapii, która za pomocą sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktywności bioelektrycznej mózgu podczas treningu, a co za tym idzie pozytywną zmianę amplitudy fal mózgowych.

Dla kogo? 
Ze względu na swoje działanie metoda EEG Biofeedback zalecana jest między innymi w terapii:

 • zaburzeń lękowych ,
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych,
 • odczuwania nadmiernego napięcia i stresu,
 • zaburzeń zachowania,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • ADHD i ADD,
 • zaburzeń pamięci,
 • stanów depresyjnych,
 • zaburzenia przyjmowania pokarmu,
 • zaburzenia psychosomatyczne, 
 • zaburzenia mowy,
 • jąkanie się, 
 • tików, 
 • moczenie się nocne i in.

Jak przebiega trening?
Dzięki nowoczesnej technice komputerowej, na której również opiera się metoda EEG Biofeedback, osoba poddana treningowi uczestniczy w atrakcyjnej grze multimedialnej. Podczas treningu, dzięki podłączeniu do urządzenia monitorującego i otrzymywaniu stałej, zwrotnej informacji o pracy własnego mózgu – uczy się kontrolować wytwarzane fale mózgowe, a więc w sposób świadomy zmienia ich wzorzec, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej. Ta pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgu i zmiana ich wzorca jest celem treningów EEG Biofeedback.

 Jakie są korzyści i efekty terapii EEG Biofeedback?
Podczas treningu:

 • dziecko uczy się rozpoznawać własne reakcje udoskonalając działanie własnego organizmu,
 • aktywizuje pracę mózgu,
 • ćwiczy umiejętność skupiania uwagi na określonym zadaniu.

Terapia EEG Biofeedback wpływa pozytywnie na:

 • procesy poznawcze (minimalizuje dysfunkcje poznawcze),
 • sprawność intelektualną,
 • zwiększa zdolności zapamiętywania i koncentracji,
 • funkcjonowanie w warunkach stresu – zwiększa odporność psychiczną,
 • reguluje funkcjonowanie emocjonalne -wycisza nadmierne emocje,
 • pozwala radzić sobie z trudnymi sytuacjami,
 • likwiduje stany lękowe,
 • normuje fazy snu

  Systematyczne treningi EEG Biofeedback powodują, że mózg zapamiętuje, utrwala a następnie wykorzystuje wyćwiczone umiejętności w życiu codziennym, co przekłada się na poprawę ogólnego funkcjonowania.

Kto prowadzi?
Prowadzący terapię:
Renata Cichoń