„Erazmus +” to program Unii Europejskiej dotyczący edukacji i szkoleń dla młodzieży za granicą.

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia kierunku cukierniczego i kucharskiego

uczestniczyli w projekcie  „Zagraniczna mobilność perspektywą rozwoju

zainteresowań zawodowych uczniów”, który został sfinansowany w ramach  programu Erazmus.

W trakcie realizacji projektu uczestnicy brali udział w dodatkowych zajęciach rozwijających wiedzę i kierunkowe umiejętności zawodowe oraz uczyli się języka niemieckiego. Ponadto w  terminie od 24.06.2019 do 05.07.2019 r realizowali staż zawodowy w miejscowości Nienburg w Niemczech. Umożliwiło to uczniom zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie europejskich standardów pracy, wzmocniło ich kompetencje społeczne oraz umiejętności językowe.

Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymali Europass Mobilność – europejski certyfikat, potwierdzający zdobyte kompetencje i umiejętności zawodowe.