Uczniowie mogą korzystać z całodobowego, bezpłatnego pobytu w internacie, w którym staramy się stworzyć ciepłą i życzliwą atmosferę sprzyjającą nauce i ogólnemu rozwojowi wychowanków. Naszym celem jest wdrażanie wychowanków do samodzielności, kształtowanie odpowiednich umiejętności niezbędnych w pełnieniu różnorodnych ról społecznych, pracy zespołowej, skutecznym komunikowaniu się, samodzielnym podejmowania decyzji, aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Nasi podopieczni mają do dyspozycji dobrze wyposażone 2, 3 i 4 osobowe pokoje. Grupy wychowawcze liczą od 4-16 osób. Każda grupa posiada własną świetlicę do nauki dodatkowo wyposażoną w komputery z dostępem do internetu oraz sprzęt RTV.

Ponadto znajdują się tu:

  • duża wspólna świetlica, w której odbywają się imprezy internatowe, dyskoteki, spotkania,  wystawy, konkursy, itp.
  • sala integracji sensorycznej,
  • sala plastyczna, rękodzielnicza,
  • sala logopedyczna

Wychowankowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. sportowych, plastycznych, kulinarnych, nauki tańca oraz teatralnych. Dodatkową atrakcją są częste wycieczki oraz wyjazdy do kina i na basen.

Opiekunowie otaczają swoich wychowanków troskliwością, życzliwością tworząc właściwą atmosferę współpracy, przez co internat dla wielu stał się drugim domem.

Młodzież pochodząca z rodzin o niskich dochodach może ubiegać się o zniżkę w odpłatności za wyżywienie w internacie.