Ośrodek dysponuje miejscami w internacie dla wszystkich zainteresowanych wychowanków oraz dla uczniów z innych placówek.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą wyłącznie koszty wyżywienia. Młodzież pochodząca z rodzin o niskich dochodach może ubiegać się o zniżkę w odpłatności za posiłki w internacie.

Koszty żywienia>>>

 Grupy wychowawcze liczą od 4-16 osób.

Opiekę nad grupą sprawuje dwóch wychowawców.

Każda grupa posiada własną świetlicę do nauki wyposażoną w komputery z dostępem do Internetu oraz sprzęt RTV.

W ciągu roku szkolnego wychowankowie wdrażani są do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego. Nabywają umiejętności niezbędne
w pełnieniu różnorodnych ról społecznych, pracy zespołowej, skutecznego komunikowania się oraz radzeniu sobie w trudnych sytuacjach.

Wychowawcy otaczają swoich podopiecznych troskliwością, życzliwością tworząc atmosferę współpracy, przez co internat dla wielu z nich staje się drugim domem.

Wychowankowie mają do dyspozycji:

  • 2, 3 i 4 osobowe pokoje,
  • dużą, wspólną świetlice, w której odbywają się: uroczystości, dyskoteki, spotkania grupowe, wystawy prac, konkursy, itp.,
  • salę integracji sensorycznej,
  • pracownię plastyczna i kulinarną.

 Plan dnia

600           pobudka
600 – 645        toaleta poranna i czynności organizacyjno – porządkowe
645 – 730 śniadanie
730 – 800 przygotowanie do zajęć szkolnych
800 – 1400      nauka w szkole
1400– 1630 obiad
1400 – 1700 zajęcia indywidualne i zorganizowane rozwijające zainteresowania
1700 – 1830 nauka własna
1830 – 1915 kolacja
1915 – 2030 zajęcia zorganizowane
2030 – 2145 toaleta wieczorna, czynności porządkowe, przygotowanie do snu
2030 – 2145 cisza nocna

Zapewniamy:

  • ciepłą i życzliwą atmosfera sprzyjającą nauce i ogólnemu rozwojowi wychowanków,
  • pomoc w nauce,
  • udział w aktualnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych,
  • korzystanie z różnych form spędzania czasu wolnego,
  • bogatą ofertę zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. sportowych, plastycznych, kulinarnych, nauki tańca oraz teatralnych,
  • dodatkowe atrakcje: wycieczki, wyjścia do kina i na basen.

Chcesz nas odwiedzić!

Zajrzyj na FB lub przyjdź do nas!

ZAPRASZAMY!