KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1 września 2022 r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 grudnia 2022r. koniec I semestru

13 – 26 lutego 20223r. ferie zimowe

2 czerwca 2023 r. egzamin zawodowy – część pisemna, klasy III BSIS

5,12 czerwca 2023 r. egzamin zawodowy – część praktyczna, klasy III BSIS

23 czerwca 2023 r.  zakończenie II semestru i zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. ferie letnie

Terminarz spotkań z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów BSIS/ PSPdP

  • 7-8 września 2022r.
  • 17-18 listopada 2022r.
  • 12-13 stycznia 2023r.
  • 23-24 marca 2023r.
  • 18-19 maja 2023r.

Dni wolne – święta

1 listopada 2022r. (wtorek) Wszystkich Świętych

11 listopada 2022r. (piątek) Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2023 r. (piątek) Święto Objawienia Pańskiego

1 maja 2023r. (poniedziałek) Święto Pracy

3 maja 2023r. (środa) Święto Konstytucji 3 Maja

8 czerwca 2023r. (czwartek) Boże Ciało

Przerwy świąteczne

23 – 31 grudnia 2022 r. zimowa przerwa świąteczna

06 – 11 kwietnia 2023 r. wiosenna przerwa świąteczna

Dni  wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2022r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej

31 październik 2022r. (poniedziałek) dzień przed Wszystkimi Świętymi

2 maja 2023r. (wtorek) dzień po Święcie Pracy

2 czerwca 2023r. (piątek) egzamin zawodowy – część pisemna, klasy III BSIS

5 czerwca 2023r. (poniedziałek) egzamin zawodowy – część praktyczna, klasy III BSIS (dzień wolny tylko BSIS)