KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września 2021 r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 grudnia 2021r. koniec I semestru

31 stycznia – 13 lutego 2022 r. ferie zimowe

3 czerwca 2022 r. egzamin zawodowy klas III BSIS

24 czerwca 2022 r. zakończenie II semestru i zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. ferie letnie

Terminarz spotkań z rodzicami

Spotkania wychowawców
z rodzicami uczniów PSPdP
Spotkania wychowawców
z rodzicami uczniów BSIS
6 września 2021 r.7 września 2021 r.
18 listopada 2021 r.19 listopada 2021 r.
13 stycznia 2022 r.14 stycznia 2022 r.
23 marca 2022 r.24 marca 2022 r.
19 maja 2022 r.20 maja 2022 r.

Dni wolne – święta

1 listopad 2021r. (poniedziałek) Wszystkich Świętych

11listopada 2021r. (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości

6 stycznia 2022 r. (czwartek) Trzech Króli

3 maja 2022r. (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja

16 czerwca 2022r. (czwartek) Boże Ciało

Przerwy świąteczne

23 – 31 grudnia 2021 r. zimowa przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r. wiosenna przerwa świąteczna

Dni  wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15 października 2021 r. (piątek)dzień po Dniu Edukacji Narodowej

12 listopada 2021 r. (piątek) dzień po Święcie Niepodległości

7 stycznia 2022 r. (piątek) dzień po Święcie Trzech Króli

2 maja 2022 r. (poniedziałek) dzień po Święcie Pracy

3 czerwca 2022 r. (piątek)egzamin zawodowy klas III BSIS

17 czerwca 2022 r. (piątek) dzień po Bożym Ciele