W naszej placówce uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania  uczestnicząc w projektach i akcjach organizowanych przez aktywnie  działające od wielu lat kluby i koła zainteresowań prowadzone z pasją przez najlepszych nauczycieli.

Każdy uczeń znajdzie tu coś dla siebie!

W placówce działają:

Koło SKKT – PTTK „Jędrusiowe”
Koło Młodego Aktora
Uczniowski Klub Wolontariatu
Koło Ligi Ochrony Przyrody „Zielony liść”
Koło PCK
Uczniowski Klub Sportowym „Antila”

Koło PCK
Koło PCK działa w Ośrodku od 1998r. mając na celu:

 • Kształtowanie zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych wychowanków.
 • Zapobieganie chorobom społecznym – profilaktyka uzależnień.
 • Wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, jego wartościach i zagrożeniach.

Praca Koła PCK organizowana jest w formie zajęć oświatowych, konkursów oraz akcji zdrowotnych i profilaktycznych dla wychowanków.

Uczniowski Klub Wolontariatutu
Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności, włączanie uczniów w działalność wolontarystyczną na rzecz potrzebujących.

Do form działania Koła można zaliczyć:

 • zbiórki darów rzeczowych;
 • zbiórki pieniędzy do puszek;
 • udział w akcjach charytatywnych;
 • udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
 • pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
 • promocję wolontariatu w lokalnym środowisku;
 • wspólne spędzanie czasu poprzez udział w rajdach, wycieczkach i imprezach szkolnych;

Nagrodą za pracę Wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu są nagrody rzeczowe ,statuetki, bezpłatne wyjazdy na wycieczki krajowe i zagraniczne lub bezpłatny wyjazd na wypoczynek letni.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody
Szkolne Koło LOP „ Zielony Liść” liczy sobie 69 członków (uczniów i nauczycieli). Zadaniem LOP jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej i ekologicznej wśród dzieci i młodzieży SOSW.

Szkolne Koło działa poprzez organizację:

 • Akcji ekologicznych: Sprzątanie Świata / Dzień Bez Folii / Zbiórka surowców wtórnych
 • Wycieczek przyrodniczych: Leśne rajdy rowerowe ”Święto Polskiej Niezapominajki”/ wycieczki autokarowe „Dzień Ziemi”,
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnicy, przyrodnicy, strażnicy(cykl spotkań „Zwierzęta Polski”)
 • Akademie i uroczystości:  „Dzień Ziemi” / „Sprzątanie świata”
 • Konkursy : „Mój Las” / „Dzień Wody” / Ekologia

Aktualnie Szkolne Koło LOP „Zielony liść” uzyskało tytuł Najlepiej pracującego Szkolnego Koła LOP regiony radomskiego wśród szkół ponadpodstawowych.