Uczniowski Klub Sportowy „Antila” istnieje od 2009 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Specjalizujemy się w sportowej dyscyplinie paraolimpijskiej Boccia. Aktualne wiadomości o nas znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/uks.antila

Kierując się  przepisami wynikającymi  z  Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, nakazującymi  traktowanie  wszystkich osób z niepełnosprawnością na zasadzie równych praw z innymi osobami, UKS „Antila”  propaguje zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym ze sprzężeniami, z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym dla wychowanków Ośrodka. 

Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, wyrównywać szanse, aktywizować, zachęcić do działania, rewalidować, rehabilitować oraz integrować osoby z  niepełnosprawnością organizujemy oraz bierzemy udział w turniejach paraolimpijskiej dyscypliny sportowej BOCCIA o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej z obsadą międzynarodową.

Zawodnicy klubu „Antila” odnoszą sukcesy w turniejach BOCCIA. 

Dzięki przekazowi medialnemu mamy nadzieję:

– dotrzeć do jak najszerszej rzeszy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w Radomiu,

– zachęcić  do aktywności ruchowej,  społecznej i uprawiania sportu we wszystkich aspektach – systematycznym treningiem, wysiłkiem fizycznym, podnoszeniem wydolności i sprawności fizycznej oraz intelektualnej.

Gorąco wierzymy, że nasze oddziaływania rewalidacyjne i rehabilitacyjne przyczyniają się do wzrostu jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Nr ewidencyjny                   EST.III.4123/43/09

Nr NIP                                   9482552003

konto Bankowe Nr   57 2340 0009 0890 2460 0000 0038

Skład zarządu:

Prezes zarządu – Sojka Paweł

Wiceprezes – Zbigniew Sandomierski

Sekretarz – Konrad Paniec