Od 2007 r. bierzemy systematycznie udział w turniejach Boccia w Zamościu, Warszawie, Lublinie, Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim, Wołominie. Jesteśmy zwycięzcami wielu turniejów drużynowych i indywidualnych, wielokrotnie zdobywaliśmy miejsca II i III.

W 2009 r. w SOSW powstał Uczniowski Klub Sportowy „Antila” o specjalności Boccia. W roku szkolnym 2012/2013 wprowadziliśmy do Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy innowację pedagogiczną.
Od roku 2010 rok rocznie organizujemy Ogólnopolskie Turnieje Boccia o Puchar Prezydenta Miasta Radomia. Każdorazowo na hali MOSiR startuje ok. 80-100 zawodników w kategoriach paraolompijskich i rekreacyjnych.
Do udziału zapraszane są radomskie szkoły specjalne publiczne i niepubliczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, stowarzyszenia, Środowiskowe Domy Samopomocy i Domy Pomocy Społecznej. Absolwenci naszej placówki co roku pomagają w organizacji turnieju jako wolontariusze.

Nasz Ośrodek propaguje sport w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym ze sprzężeniami, z mózgowym porażeniem dzieciecym, zespołem Downa, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Propagujemy idee „Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. Celem niniejszej konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego
i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności.

Turnieje paraolimpijskiej dyscypliny sportowej BOCCIA organizujemy, aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, wyrównywać szanse, aktywizować, zachęcić do działania, rewalidować, rehabilitować oraz integrować osoby niepełnosprawne. Dzięki przekazowi medialnemu mamy nadzieję dotrzeć do jak najszerszej rzeszy osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Radomiu. Zachęcić  do aktywności ruchowej,  społecznej i uprawiania sportu z całymi jego aspektami – systematycznym treningiem, wysiłkiem fizycznym, podnoszeniem wydolności i sprawności fizycznej oraz intelektualnej. Gorąco wierzymy, że nasze odziaływania rewalidacyjne i rehabilitacyjne przyczyniają się do wzrostu jakości życia osób niepełnosprawnych. Wzorem dla nas są sportowcy z Zamościa, pełni determinacji, samozaparcia, radości życia, głodni sukcesu oraz ich fizjoterapeuci, ludzie bezgranicznie oddani swoim podopiecznym.

W turniejach organizowanych przez UKS ANTILA udział biorą zawodnicy kadry narodowej, reprezentanci Polski na Mistrzostwa Świata w Pekinie w 2014 r., uczestnicy zawodów w ramach Pucharu Europy w Hiszpani, Austrii, Czechach, Portugalii.

Zawodnicy naszego klubu odnoszą sukcesy w turniejach Boccia o randze wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Bierzemy udział w turniejach z obsadą międzynarodową.

Nr ewidencyjny                   EST.III.4123/43/09
Nr NIP                                   9482552003
konto Bankowe Nr   57 2340 0009 0890 2460 0000 0038

Skład zarządu:

Prezes zarządu- Paweł Sojka
Sekretarz- Radosław Bielik
Skarbnik- Roman Zelga
Członek- Iwona Nawrot
Członek- Barbara Szczęsna

Kontakt
E-mail:  uksantila@gmail.com
Telefon: 605-214-311