Co to jest metoda Tomatisa?

Profesor A.Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Tomatis uważał, że szczególnie korzystne dla naszego organizmu są dźwięki zawierające w swoim widmie dużo składowych o wysokiej częstotliwości. Taką cechę ma muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie. Słuchanie pewnego rodzaju dźwięków działa pobudzająco na mózg, przygotowując go do innego rodzaju aktywności. Okazało się, że sposób działania narządu słuchu ma również wpływ na przyswajanie umiejętności czytania i pisania, a nawet postawę ciała, koordynację ruchów i stany emocjonalne. Terapia polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną. Stymulacja słuchowa oparta o tę metodę jest długotrwała, ponieważ musi odbyć się odpowiednia liczba sesji, by uzyskać zadowalające rezultaty.

Dla kogo przeznaczona jest terapia tą metodą?

Terapią Metodą Tomatisa obejmujemy uczniów:

  • z zaburzeniami mowy
  • z zaburzeniami głosu,
  • z trudnościami  szkolnymi,
  • z zaburzeniami koncentracji,
  • z zaburzeniami koordynacji ruchowej,
  • z zaburzeniami zachowania (np. ADHD),
  • z autyzmem,
  • z zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi.

Wskazaniem do objęcia terapią są takie objawy:

zaburzenia koncentracji uwagi, nadwrażliwość na dźwięki, błędna interpretacja pytań, mylenie podobnie brzmiących słów, konieczność powtarzania poleceń, monotonny głos, ubogie słownictwo, trudności z czytaniem i pisaniem, niemuzykalność, słaba koordynacja ruchowa, słabe umiejętności sportowe, niewyraźne pismo , mylenie strony lewej i prawej, męczliwość, nadaktywność, tendencje depresyjne, nadwrażliwość emocjonalna, brak wiary w siebie, nieśmiałość, drażliwość, wycofywanie się.

Jakie są efekty terapii?

U wszystkich uczniów poddanych terapii zaobserwowano poprawę uwagi słuchowej. Rodzice i nauczyciele uczący sygnalizują także pozytywne zmiany w zachowaniu tych uczniów (uspokojenie, wyciszenie uczniów nadpobudliwych, wzrost kreatywności i motywacji do nauki oraz uaktywnienie się uczniów wycofujących się, wydłużenie czasu koncentracji uwagi, pobudzenie potrzeby komunikacji werbalnej u uczniów nie mówiących).
Terapia wspomaga ćwiczenia logopedyczne co znacznie zwiększa ich efektywność. Szczególnie niezastąpiona jest w rewalidacji dzieci autystycznych i nadpobudliwych.

Kto decyduje o przyjęciu na terapię metodą Tomatisa?

Na wskazanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, lekarza pediatry lub neurologa, psychologa lub pedagoga szkolnego terapeuta wykona badanie uwagi i lateralizacji słuchowej i opracuje indywidualny program stymulacji metodą Tomatis.

Kto prowadzi terapię metodą Tomatisa?

Certyfikowany specjalista metody Tomatis.