Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów i pełne przygotowanie ich do uczestniczenia w życiu społecznym nauczyciele naszego Ośrodka organizują wiele ciekawych wycieczek i projektów we współpracy z lokalnym środowiskiem.