Projekt „Zawodowy krok w przyszłość” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe.

Głównym celem projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Podejmowane działania obejmują:

  1. Kształtowanie u uczniów szkoły branżowej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
  2. Prowadzenie doradztwa zawodowego, które pozwoli zorientować uczniów na oczekiwania rynku pracy i określenie drogi zawodowej.
  3. Wsparcie rozwoju nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
  4. Wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w sprzęt i materiały dydaktyczne w celu tworzenia warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.

Załączniki dotyczące projektu edukacyjnego „Zawodowy krok w przyszłość”:

regulamin.pdf

zal__1_-_Info__o_uczestniku_instytucjonalnym.pdf

zal__2_-Info__o_uczestniku_indywidualnym__Uczen.pdf

zal__3_-Info__o_uczestniku_indywidualnym__Nauczyciel.pdf

Zal__4_-_Oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf

Zal__5_-_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

zal__6_-_Rezygnacja_z_udzialu_w_projekcie.pdf

Zarządzenie 2232.pdf