child-2916824_1920

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

W naszym Ośrodku mamy pełne zaplecze specjalistów i sal dydaktycznych przystosowanych do wsparcia dzieci w programie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Poznajcie naszych terapeutów.

Renata Grymuła
Pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka UMCS w Lublinie -Wydział Filozofii i Socjologii. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Integracja z rewalidacją (oligofrenopedagogika, surdopedagogika), Pedagogika z dydaktyką, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem oraz dwuletni staż praktyczny organizowany przez Ośrodek dla Dzieci z Autyzmem Fundacji Synapsis. Certyfikowana terapeutka integracji sensorycznej. Jako formę wspomagającą podczas terapii stosuje masaż wg terapii taktylnej.

Renata Żabicka
Pedagog, specjalność opiekuńczo-wychowawcza. Kwalifikacje z oligofrenopedagogiki oraz socjoterapii. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Logopedii oraz Integracji sensorycznej. Wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej oraz terapeutycznej.

Ewa Mąkosa
Pedagog, specjalność opiekuńczo-wychowawcza. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: terapii pedagogicznej i tyflopedagogiki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej dziecka w wieku przedszkolnym

Agnieszka Gorczyca
Neurologopeda, logopeda, pedagog. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Logopedia, Neurologopedia. Ukończone liczne kursy i warsztaty m.in. Warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego na pracy Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Start, Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji (Fundacja Scolar), Palin PCI –Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7, Neurologopedyczna terapia osób z autyzmem. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej

Małgorzata Kowalczyk
Pedagog-logopeda, specjalista II stopnia w zakresie terapii pedagogiczno-logopedycznej, wieloletni specjalista z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedii. coach w zakresie wspierania rozwoju szkół i placówek. Ukończone Studia Doktoranckie, oraz kursy i szkolenia ukierunkowane na pracę terapeutyczną i wspomaganie rozwoju dzieci. Oligofrenopedagog, ukończone szkolenie z terapii behawioralnej, pracy metodą Tomatisa, umiejętności reagowania w sytuacji traumy i kryzysu u dzieci. Wieloletni wykładowca akademicki z doświadczeniem praktycznym.

Aleksandra Buczak
Fizjoterapeuta, specjalizacja rehabilitacja ruchowa. Instruktor korektywy i kompensacji wad postawy, z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej, zajęć tanecznych i rytmiki. Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, ukończone studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogiczne

Nasze terapie

Metoda Tomatisa
znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze za pomocą odpowiednio dobranych i przefiltrowanych dźwięków
Zobacz
EEG Biofeedback
skuteczna, bezpieczna i przyjemna metoda terapeutyczna usprawniająca pracę mózgu. Poprawia pamięć, koncentrację i samoocenę
Zobacz
Boccia
jest dyscypliną paraolimpijską, która posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne. Gra uczy tolerancji i szacunku do przeciwnika oraz walki ze swoimi słabościami.
Zobacz
Rehabilitacja
ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod dostosowanych do potrzeb ucznia. Pracujemy nad prawidłową postawą, wzmocnieniem osłabionych mięśni oraz poprawą koordynacji i równowagi.
Zobacz
Previous
Next