REKRUTACJA ROZPOCZĘTA !

Zapraszamy tegorocznych absolwentów klas ósmych na Dni Otwartych Drzwi zorganizowane w naszej placówce.

Ośrodek prowadzi kształcenie na poziomie ponadpodstawowym dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kandydatom do Branżowej Szkoły I Stopnia proponujemy interesujące kierunki kształcenia w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności  podnoszące poziom kompetencji społecznych oraz stwarzające możliwości na zatrudnienie wspomagane.

W Ośrodku pracują specjaliści o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym. W pracy edukacyjnej i wychowawczej nauczyciele koncentrują się na tym co uczniowie mogą osiągnąć, a nie na tym co ich ogranicza.

Uczniowie objęci są specjalistycznymi formami terapii dostosowanych do ich potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych. Prowadzimy neuroterapię EEG Biofeedback, terapię metodą Tomatisa, rehabilitację, arteterapię, logopedię oraz zajęcia psychologiczne i pedagogiczne.

Nasza placówka ma dogodną lokalizację, zapewnia bezpłatne zakwaterowanie w internacie, a uczniowie otrzymują podręczniki szkolne bez konieczności ich zwracania.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną, bazą dydaktyczną oraz bezpośrednie spotkania z uczniami i nauczycielami każdego typu szkoły.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie spotkania pod nr tel. 48 3636793.

Nasze terapie

Metoda Tomatisa
znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze za pomocą odpowiednio dobranych i przefiltrowanych dźwięków
Zobacz
EEG Biofeedback
skuteczna, bezpieczna i przyjemna metoda terapeutyczna usprawniająca pracę mózgu. Poprawia pamięć, koncentrację i samoocenę
Zobacz
Boccia
jest dyscypliną paraolimpijską, która posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne. Gra uczy tolerancji i szacunku do przeciwnika oraz walki ze swoimi słabościami.
Zobacz
Rehabilitacja
ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod dostosowanych do potrzeb ucznia. Pracujemy nad prawidłową postawą, wzmocnieniem osłabionych mięśni oraz poprawą koordynacji i równowagi.
Zobacz
Previous
Next