Jubileusz 50-lecia Ośrodka im. J. Korczaka

Z okazji Jubileuszu 50-lecia utworzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu zorganizowany został w dniu 06.10.2022 r. koncert muzyczny pt. „Muzyka łączy pokolenia”.  Wykład inauguracyjny na temat „Korczakowskiego modelu nowoczesnej pedagogiki” wygłosiła dr hab. Anna Zamkowska profesor UTH w Radomiu. Znaczenie pedagogiki  korczakowskiej we współczesnym wychowaniu dzieci i młodzieży podkreślił w swoim wystąpieniu Rzecznik Praw Dziecka pan Minister Mikołaj Pawlak. Pamiątkowe wyróżnienie z okazji Jubileuszu Ośrodka zostało przekazane dla placówki przez Wiceprezydent Miasta Radomia panią Katarzynę Kalinowską.  Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty pani Monika Wasiłek-Dróżdż odczytała list gratulacyjny przesłany przez Ministra Edukacji i Nauki pana Przemysława Czarnka, w którym znalazły się słowa uznania za zaangażowanie nauczycieli i pracowników na rzecz wspierania uczniów oraz dbałości o ofertę edukacyjną i terapeutyczną Ośrodka. Życzenia z okazji Jubileuszu 50-lecia  przekazał również Poseł do Parlamentu Europejskiego pan Zbigniew Kuźmiuk. Następnie swoje talenty muzyczne i wokalne prezentowali uczniowie placówki przy wsparciu zespołu „Mixtura” oraz akustycznej oprawie Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych Łaźnia. Poczęstunek w formie bufetu przekąsek został przygotowany przez uczniów na warsztatach szkolnych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło dyrektorów radomskich szkół i przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli biur poselskich, prezesów  związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, przedsiębiorców, nauczycieli i pracowników oraz rodziców uczniów Ośrodka. Z okazji Jubileuszu 50 -lecia Ośrodka odbyła się również uroczysta msza święta w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Radomiu.

Patronat medialny objęli: Radio Radom, Radio Rekord, TV Dami:

https://radioradom.pl/50-lecie-korczaka

https://dami24.pl/wiadomosci/50-lecie-osrodka-korczaka/24850

https://www.cozadzien.pl/radom/50-lecie-osrodka-korczaka/86239

Nasze terapie

Metoda Tomatisa
znacząco poprawia zdolności motoryczne, emocjonalne i poznawcze za pomocą odpowiednio dobranych i przefiltrowanych dźwięków
Zobacz
EEG Biofeedback
skuteczna, bezpieczna i przyjemna metoda terapeutyczna usprawniająca pracę mózgu. Poprawia pamięć, koncentrację i samoocenę
Zobacz
Boccia
jest dyscypliną paraolimpijską, która posiada wybitne walory sportowo-rehabilitacyjne. Gra uczy tolerancji i szacunku do przeciwnika oraz walki ze swoimi słabościami.
Zobacz
Rehabilitacja
ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod dostosowanych do potrzeb ucznia. Pracujemy nad prawidłową postawą, wzmocnieniem osłabionych mięśni oraz poprawą koordynacji i równowagi.
Zobacz
Previous
Next